lokaal

Gilde Vakcollege Techniek

Van Chr. LTS aan de Gildenweg naar Gilde Vakcollege Techniek

In 1965 ging de school van start als de Chr. Lagere Technische School aan de Gildenweg in Gorinchem. Onder de bekwame leiding van de toenmalige directeur, dhr. A. van der Velde, groeide de school al snel in leerlingenaantal en werd ze een begrip in de regio. Duizenden vakmensen van nu, mochten hun opleiding volgen aan de school die sinds een aantal jaren Gilde Vakcollege Techniek heet en onderdeel is van de Chr. Scholengroep De Hoven.

Ontwikkeling

Als we heden en verleden met elkaar vergelijken, valt op dat de hedendaagse leerling vooral werkt op een wijze die het bedrijfsleven zoveel mogelijk benadert. Waren de leerlingen vroeger allemaal met hetzelfde werkstuk bezig, nu zijn ze soms individueel, soms samenwerkend bezig aan een eigen traject. Elke leerling is met veel verantwoordelijkheid aan een andere opdracht bezig, in een tempo en diepgang die het best bij hen past. Werkend aan modules, georganiseerd in een werkplekkenstructuur die heel veel lijkt op de manier waarop het werk in bedrijven is georganiseerd.

Naast alle modernisering loopt de Christelijk identiteit als een rode draad door de geschiedenis van de school. Een gegeven waar het team van het Gilde dagelijks handen en voeten aan wil geven. Evenals zaken als orde, regelmaat en een duidelijke structuur. Een vriendelijk klimaat, maar streng, waarin begrippen als: helderheid, structuur en toezicht, binnen ruime kaders, maar met heel duidelijke grenzen, nadrukkelijk aanwezig zijn.

Tegen de landelijke trend in om steeds meer afdelingen samen te voegen, heeft het Gilde er altijd naar gestreefd de diverse technische afdelingen te handhaven. Iets dat door het bedrijfsleven zeer gewaardeerd werd en wordt, omdat op deze manier de garantie het grootst is om hen te kunnen blijven voorzien van technisch goed opgeleide en enthousiaste medewerkers.

Gilde Vakcollege Techniek

Om de “technische genen” van het Gilde zo goed mogelijk door te kunnen blijven geven aan de leerlingen, is het Gilde een Vakcollege Techniek geworden. Leerlingen kunnen nu na het behalen van hun diploma nog twee jaar 1 dag per week doorstuderen in hun eigen vertrouwde omgeving, om zo nog meer vakman te worden.

De mogelijkheid om door te studeren op het Mbo, wordt door de uitbreiding met de Gemengde Leerweg en Techniek Plusklas krachtig gestimuleerd.

Het Gilde Vakcollege Techniek geeft leerlingen, in een technische regio met veel werkgelegenheid, een extra impuls om te kiezen voor een van de technische afdelingen zoals:
Bouwtechniek, Elektrotechniek (met ict-differentiatie), Installatietechniek, Metaaltechniek en Voertuigentechniek en dat alles op het niveau dat het best bij de hen past, hetzij Basis- of Kaderberoepsgerichte Leerweg of de Gemengde Leerweg. Terwijl de “bollebozen” in de Techniek Plusklas aan hun technische carrière kunnen werken.