Stichting Wetech

Staat uw organisatie voor technisch vakmanschap? Dan werken het Gilde (Vakcollege Techniek) en het Willem (van Oranje College) graag met u samen. Sterker nog, we kunnen niet zonder elkaar! Samen maken we werk van nieuwe generaties enthousiaste vakmensen in de techniek. Wetech maakt de verbinding.

In Stichting Wetech krijgt u als bedrijf de kans echte invloed uit te oefenen op het onderwijs. Uw voordeel? Een nauwe betrokkenheid bij de grootste technische vmbo-school van Nederland en daarmee een plaats op de eerste rij voor nieuwe talentvolle medewerkers. Wordt lid van Stichting Wetech en investeer in het borgen van technisch vakmanschap. Uw lidmaatschapsbijdrage wordt aangewend voor de aanschaf van materialen en of machines voor de school. Wetech heeft hierin geen winstoogmerk.

Algemene informatie over de stichting.

De Stichting Wetech is een opleidingspartner in de alliantie die het Vakcollege vormt. Een regionale alliantie van Vakcolleges bestaat uit het VMBO, het MBO en het bedrijfsleven. De Stichting heeft als oogmerk de samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven te formaliseren en te professionaliseren. Allereerst gaat het daarbij om het ondersteunen en mede vorm geven van kwalitatief hoogwaardig technisch beroepsonderwijs binnen de participerende Vakcolleges Techniek in de regio Gorinchem.

Stichting Wetech is gesprekspartner over inhoud en vormgeving van het onderwijs. Dit om, binnen de kaders van de onderwijswetgeving, de vraag vanuit het bedrijfsleven af te stemmen op het onderwijs. De Stichting richt zich op het bevorderen van de instroom in technische opleidingen, rekening houdend met de regionale ontwikkeling van de arbeidsmarkt.

Ook het verbeteren van de mogelijkheden van de scholen om leerlingen op een praktische en eigentijdse manier zowel binnen als buiten de school ervaringen te laten opbouwen t.b.v. technische beroepen is een belangrijke doelstelling. Tot slot is het verbeteren van het imago van de techniek in de regio een aandachtspunt. Het bestuur vertegenwoordigt de Stichting. Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en wordt bijgestaan door het onderwijs.

Het bestuur

Voorzitter

De heer D. Hoogendoorn
Functie: Algemeen directeur
Naam bedrijf: Hoogendoorn MBI
Adres: Beatrixhaven 35, 4251 NK  Werkendam
Telefoonnummer: 0183 308383
E-mailadres: dhoogendoorn@hoogendoorn-mbi.nl
Website: www.hoogendoorn-mbi.nl

 

Als bestuurslid wil ik graag aansluiting behouden met het leerwezen en het bedrijfsleven vanuit Interieurwerkzaamheden.

Omdat er steeds meer technisch personeel nodig is, is het zeer zinvol om dit goed op te zetten, vanuit het leerwezen naar de praktijk toe.

Vanuit het bedrijfsleven
De heer J. van Wingerden
Functie: Algemeen directeur
Naam bedrijf: Klimaatservice Holland B.V. / Staal Gorkum B.V.
Adres: Postbus 118, 3370 AC
Nijverheidsstraat 31
Telefoonnummer: 0184-613911
Telefaxnummer: 0184-614230
E-mailadres: post@klimaatservice.nl
Website: www.klimaatservice.nl

In de (installatie)techniek is een ernstig en groeiend tekort ontstaan aan gekwalificeerde vakmensen. Bovendien voldoen opleidingen niet altijd aan de verwachtingen van leerlingen en werkgevers. Het vakcollege wil hier een antwoord op geven met een doorlopende leerlijn. Het is een samenwerking tussen het VMBO/MBO en het bedrijfsleven en is een leerroute die wordt afgesloten met een MBO-diploma op niveau 2 of 3. Wij hebben vertrouwen in deze aanpak en willen dit initiatief ondersteunen met onze inzet. Juist binnen de techniek zijn mogelijkheden voor zeer gevarieerde banen en zijn er volop doorgroei- en ontwikkelingsmogelijkheidheden!

De heer G. de Gans
Functie: Vestigingsdirecteur
Naam bedrijf: Visscher Peugeot
Adres: Postbus 248, 4100 AE Culemborg
Stephensonweg 13, Gorinchem
Telefoonnummer: 0183-611216
Telefaxnummer: 0183-623139
E-mailadres: gerard.gans.@visscher.nl
Website: www.visscher.nl

Mijn enthousiasme en gedrevenheid als bestuurslid van Stichting Wetech kan ik als volgt verwoorden: De automobielbranche is één van de mooiste branche's die de techniek te bieden heeft! Je kan er van alles: verkopen, klantencontact, herstellen en repareren. Omdat ontwikkelingen in de autobranche niet stil staan is meer kennis (theorie & praktijk) belangrijk als je succesvol wilt zijn. Graag wil ik mijn medewerking verlenen aan deze nieuwe opzet, namelijk: een beter afstemming tussen school, student en bedrijfsleven. Het mooie hiervan is: iedereen boekt resultaat!

De heer R. Vlot
Functie: Algemeen directeur
Naam bedrijf: Vlot Logistics
Adres: Griendweg 40 4209DB Schelluinen
Telefoonnummer: 0184-610604
Telefaxnummer: 0184-613438
E-mailadres: rvlot@rvlot.nl
Website: vlotlogistics.nl

Als bestuurslid van Stichting Wetech zet ik mij graag in voor de vormgeving van de afdeling Mobiliteit en Transport. Het gaat me dan met name om de aansluiting van het onderwijs met het bedrijfsleven. Logistieke activiteiten zijn voor Nederland van cruciaal belang. Niet voor niets heeft de overheid logistiek benoemd als een van de topsectoren van ons land. Om in de toekomstige behoefte van goed geschoold personeel te voorzien en een vlekkeloze instroom op de arbeidsmarkt te bevorderen, is het noodzakelijk dat het onderwijs en het bedrijfsleven zo goed als mogelijk samenwerken. Als bestuurslid, wil ik hier graag mijn steentje aan bijdragen.

De heer J. Blijenberg
Functie: Adjunct directeur
Naam bedrijf: Tibo-Veen
Adres: Grotestraat 28, 4262 RL Veen
Telefoonnummer: 0416-691633
Telefaxnummer: 0416-693060
E-mailadres: jblijenberg@tibo-veen.nl
Website: www.tibo-veen.nl

Als bestuurslid van Stichting Wetech wil ik mij in zetten voor een betere afstemming van het technisch onderwijs op het bedrijfsleven en mij sterk maken voor een doorlopende leerlijn van het vmbo naar het mbo. Met als doel verbetering van het vakmanschap en kwaliteit in de installatiesector.

De heer C. van Wijk
Functie: Directeur
Naam bedrijf: Aannemersbedrijf J. van Daalen B.V.
Adres: Postbus 99, 4200 AB
Papland 4 Gorinchem
Telefoonnummer: 0183-569800
Telefaxnummer: 0183-563848
E-mailadres: cvanwijk@jvandaalen.nl
Website: www.jvandaalen.nl

De techniek staat te springen om jonge vaklieden. Als toezichthouder bij Bouwmensen Zuid-Holland Zuid ben ik betrokken bij de opleiding van vaklieden voor de bouw. Voor een goede instroom en aansluiting op die opleidingen zijn de contacten met het technisch onderwijs van groot belang zijn. Jongelui enthousiast maken voor de techniek waar voor iedereen een mooie toekomst kan zijn weggelegd.

De heer B. Inpijn
Functie: Commercieel Directeur
Naam bedrijf: Van Dijk Inpijn
Adres: Vlietskade 607, 4241 WP Arkel
Telefoonnummer: 0183-566666
E-mailadres: binpijn@vandijkinpijn.nl
Website: www.vandijkinpijn.nl

Als bestuurslid van Stichting Wetech zet ik me in voor de ontwikkeling van met name de afdeling Metaal & Maritiem. Onze regio is vanwege onze geografische ligging midden in het rivierengebied sterk vertegenwoordigd in de maritieme sector. Ook zijn er zeer veel bedrijven in de metaaltechniek actief en maken de mooiste metalen producten voor uiteenlopende toepassingen. Om op de lange termijn als regio competitief te blijven, is het opleiden van jonge vakmensen van cruciaal belang. Wanneer we als bedrijfsleven en onderwijs de handen ineen slaan, dan kunnen we veel bereiken en daar lever ik graag een bijdrage aan.

Mevr. R. Duijzer - de Vlaam
Functie: HR-manager
Naam bedrijf: Holland Shipyards Group
Adres: Rivierdijk 436, 3372 BW Hardinxveld-Giessendam
Telefoonnummer: 0183-630516
E-mailadres: r.duijzer@holland-shipyards.com
Website: www.hollandshipyardsgroup.com

We zijn trots op ons bedrijf, de producten die we maken/opleveren en de mensen die bij ons werken. Daarin zien we een hoop kennis en kunde bij de ‘grijze haren’. Door de jaren heen wordt werken met je handen niet meer standaard gepromoot onder de jeugd, terwijl juist specialist worden of zijn in een bepaald vakgebied een groot goed is. Ons vakgebied is techniek in de maritieme branche. Wij willen er alles aan doen om de jeugd aan te spreken en welkom te heten op onze werven. We investeren graag in de toekomst.

Vanuit het onderwijs

De heer K.J. Redert
Functie: Directeur
Naam school: Gilde Vakcollege Techniek
Adres: Gildenweg 4
Telefoonnummer: 0183-632288
Telefaxnummer: 0183-633365
E-mailadres: k.j.redert@cvo-av.nl
Website: www.csdehoven.nl

Gilde Vakcollege Techniek staat voor goed technisch onderwijs en een optimale talentontwikkeling van onze leerlingen. Als grootste technische vakopleiding in Nederland staat vakmanschap hoog in ons vaandel en daar wil het Gilde samen met het regionale bedrijfsleven vorm aan geven. Samenwerken en de verbinding zoeken zijn daarbij sleutelwoorden om de verwachtingen van het bedrijfsleven en onze leerlingen op elkaar af te stemmen. Daarom Stichting Wetech: met, van en voor elkaar!

De heer A. van Vuuren
Functie: Directielid
Naam school: Willem van Oranje College
Adres: Perzikstraat 7, 4261 KC Wijk en Aalburg
Telefoonnummer: 0416 – 691722
E-mailadres: a.vanvuuren@wvoranje.nl
Website: www.het-willem.nl

Het Willem van Oranje College staat voor goed technisch onderwijs in combinatie met een passende individuele begeleiding van leerlingen. Ons motto is ‘leren door te doen’. Daarvoor is samenwerking en verbinding met het regionale bedrijfsleven noodzakelijk. Het Willem van Oranje College wil graag een betekenisvolle partner zijn voor het regionale bedrijfsleven met de vaste overtuiging dat we elkaar kunnen versterken. Samen met, van en voor elkaar zijn de sleutelwoorden!