Scholen

Wetech maakt de verbinding. Ook met andere scholen in onze regio. Lees hier meer over Gilde Vakcollege Techniek, ROC Rivor en Willem van Oranje College.

Van Chr. LTS aan de Gildenweg naar Gilde Vakcollege Techniek

In 1965 ging de school van start als de Chr. Lagere Technische School aan de Gildenweg in Gorinchem. Onder de bekwame leiding van de toenmalige directeur, dhr. A. van der Velde, groeide de school al snel in leerlingenaantal en werd ze een begrip in de regio. Duizenden vakmensen van nu, mochten hun opleiding volgen aan de school die sinds een aantal jaren Gilde Vakcollege Techniek heet en onderdeel is van de Chr. Scholengroep De Hoven.

Ontwikkeling

Als we heden en verleden met elkaar vergelijken, valt op dat de hedendaagse leerling vooral werkt op een wijze die het bedrijfsleven zoveel mogelijk benadert. Waren de leerlingen vroeger allemaal met hetzelfde werkstuk bezig, nu zijn ze soms individueel, soms samenwerkend bezig aan een eigen traject. Elke leerling is met veel verantwoordelijkheid aan een andere opdracht bezig, in een tempo en diepgang die het best bij hen past. Werkend aan modules, georganiseerd in een werkplekkenstructuur die heel veel lijkt op de manier waarop het werk in bedrijven is georganiseerd.

Naast alle modernisering loopt de Christelijk identiteit als een rode draad door de geschiedenis van de school. Een gegeven waar het team van het Gilde dagelijks handen en voeten aan wil geven. Evenals zaken als orde, regelmaat en een duidelijke structuur. Een vriendelijk klimaat, maar streng, waarin begrippen als: helderheid, structuur en toezicht, binnen ruime kaders, maar met heel duidelijke grenzen, nadrukkelijk aanwezig zijn.

Tegen de landelijke trend in om steeds meer afdelingen samen te voegen, heeft het Gilde er altijd naar gestreefd de diverse technische afdelingen te handhaven. Iets dat door het bedrijfsleven zeer gewaardeerd werd en wordt, omdat op deze manier de garantie het grootst is om hen te kunnen blijven voorzien van technisch goed opgeleide en enthousiaste medewerkers.

Gilde Vakcollege Techniek

Om de “technische genen” van het Gilde zo goed mogelijk door te kunnen blijven geven aan de leerlingen, is het Gilde een Vakcollege Techniek geworden. Leerlingen kunnen nu na het behalen van hun diploma nog twee jaar 1 dag per week doorstuderen in hun eigen vertrouwde omgeving, om zo nog meer vakman / - vrouw te worden.

Naast de mogelijkheid om door te studeren op het mbo wordt door de uitbreiding met de techniekhavo het technisch onderwijs krachtig gestimuleerd.

Het Gilde Vakcollege Techniek geeft leerlingen, in een technische regio met veel werkgelegenheid, een extra impuls om te kiezen voor een van de technische afdelingen, zoals: M&T = Mobilititeit en Transport, BWI = Bouwen, Wonen en Interieur, PIE = Produceren, Installeren en Energie, waaronder de afdelingen Metaal-, Installatie- en Elektrotechniek ( met ICT-differentiatie) vallen, en vanaf 2020 Maritiem.

Dit alles op het niveau dat het bij hen past, hetzij basis-of kaderberoepsgerichte leerweg of de gemengde leerweg. Terwijl de "bollebozen" op de techniekhavo aan hun technische carrière kunnen werken.

ROC Rivor geeft aandacht aan jouw ambitie

ROC Rivor is hét opleidingscentrum voor regio Rivierenland en biedt iedereen middelbaar beroepsonderwijs, volwasseneneducatie en contractactiviteiten. Je vindt locaties van ROC Rivor in Geldermalsen, Tiel en Zaltbommel.

Persoonlijke aandacht
We laten je kansen ontdekken en leren je talenten verder te ontwikkelen. Iedereen is ergens goed in én heeft nog iets te leren. Ook jij kunt verder groeien. Wij willen je daar zo goed mogelijk bij helpen. Dankzij de persoonlijke aandacht en intensieve begeleiding kunnen onze studenten zich optimaal ontwikkelen. Daar geloven wij in. Wij leveren niet alleen kwaliteitsonderwijs, we bieden je meer. Jouw
ontwikkeling als mens en student staat centraal bij ROC Rivor.

Het beste uit jezelf halen

ROC Rivor biedt een breed scala aan opleidingen. Die hebben met elkaar gemeen dat ze zich vormen naar de wensen en behoeften van de student. Bij onze academies kun je rekenen op onderwijs op maat. Onze opleidingen passen bij jouw achtergrond, toekomstdromen, veranderende wensen én de groei die je doormaakt. Bij ROC Rivor gaan we uit van wie jij bent en dit maakt dat wij groots in kleinschaligheid zijn. We bieden de uitdagingen die jij nodig hebt om het beste uit jezelf te halen. Dankzij de flexibele invulling van de opleidingen kunnen we je inspireren. We maken je enthousiast om verder te komen en er meer van te maken. Bij onze academies stimuleren we een ondernemende houding. En natuurlijk begeleiden we je waar nodig in je keuzes.

Betrokken docenten

Onze docenten kijken verder dan het beroep waarvoor ze opleiden. Als een sterk en betrokken team zijn ze er voor alles wat met de student te maken heeft. Je kunt altijd bij ze terecht met je vragen en wensen. We bieden je een professionele aanpak op maat. Daarbij sluiten de programma’s van onze academies ook goed aan op nieuwe ontwikkelingen, mogelijke vervolgstudies en de vraag vanuit de arbeidsmarkt. We werken niet voor niets nauw samen met vo-scholen, hogescholen, bedrijven, instellingen en andere partners uit de regio. Wij willen dat jij verder komt. Dat is ons doel en daar zetten we ons voor in. Bij ROC Rivor heerst een prettige sfeer. Het draait om respect en om kansen ontdekken, creëren en benutten. Wij bieden je die kansen, maar jij maakt het pas echt zelf waar… bij ROC Rivor.

Opleidingsaanbod

Tiel, Bachstraat 1

 • Entreeopleidingen (niveau 1)
 • Zorg en Welzijn
 • Economie en administratie (Administratief, Secretarieel en Commercieel)
 • Fast-track (mogelijk bij een aantal opleidingen)
 • Handel en ondernemerschap
 • Transport, scheepvaart en logistiek
 • Veiligheid en sport
 • Toerisme en recreatie
 • Media en vormgeving
 • Metaal bewerken
 • Mechatronica
 • Volwassenenonderwijs (mavo, havo en vwo)
 • Cursussen lassen, administratief
 • Bedrijfsopleidingen

Tiel, Franklinstraat 1

 • Mobiliteit en voertuigen

Geldermalsen, Oudenhof 3

 • Informatie- en communicatietechnologie

Geldermalsen, Poppenbouwing 3

 • Bouw
 • Afbouw, hout en onderhoud
 • Installatie- en elektrotechniek
 • Cursussen glas-in-lood, hout- en marmerimitatie, lakverwerking

 

Meer informatie

Voor meer informatie over ROC Rivor en onze opleidingen kijk op www.rocrivor.nl of bekijk de opleidingsvideo’s op www.youtube.com/rocrivor.

LHNO, MAVO en LTS worden Willem van Oranje College

In Zuilichem stond een Huishoudschool (LHNO), in Aalst stond een MAVO en in Wijk en Aalburg stond een LTS genaamd De Sleutel. In 1995 fuseerden deze 3 scholen en sloten zich aan bij het Willem van Oranje College. 

De drie onderwijssoorten zijn nog steeds terug te vinden in onze huidig onderwijsaanbod; een richting Zorg & Welzijn, een theoretische leerweg met een instroompunt voor havo onderwijs en een technische richting. ‘Het Willem’ zoals onze school in de volksmond wordt genoemd,   is een begrip in het Land van Heusden en Altena, in De Langstraat en in de Bommelerwaard. Door de jaren heen zijn duizenden leerlingen opgeleid tot vakmensen in de zorg en in de techniek.

Ontwikkeling

Het onderwijs en zeker het technisch onderwijs heeft de laatste jaren een enorme  ontwikkeling doorgemaakt. O.a. door de vernieuwing in het vmbo in 2016 zijn leerlingen individueel en soms samenwerkend bezig aan een eigen traject. Elke leerling is met veel verantwoordelijkheid aan een andere opdracht bezig, in een tempo en diepgang die het best bij hen past. Werkend aan profiel- of keuzevakken ontstaat er een goed ontwikkeld besef van waarden, groeien ze in zelfstandigheid en worden ze voorbereid op de volgende stap in hun leven.

Naast alle modernisering geeft ‘Het Willem’ duurzaam vorm aan de Protestant- Christelijk signatuur. Medewerkers en leerlingen hebben een tolerante houding en een positief mensbeeld vanuit de christelijke waarden geloof, hoop en liefde.

Door een sterke basisstructuur met rust, duidelijkheid, warmte en liefde zorgen we dat de leerling wordt gezien. We bieden hen daarmee een omgeving waarin ze hun ontwikkeling in balans door kunnen maken.

Willem van Oranje College - Vakcollege Techniek

Het Willem heeft er bewust voor gekozen om de drie technische profielen te handhaven. Iets dat door het bedrijfsleven zeer gewaardeerd, omdat het blijft voorzien in technisch goed opgeleide en enthousiaste medewerkers. Vanaf het 1ste leerjaar krijgen de leerlingen die voor techniek hebben gekozen veel praktijkuren en oriënteren ze zich op de techniekprofielen. Bedrijfsbezoeken en stages dragen bij en stimuleren de “technische genen”. Leerlingen kunnen nu na het behalen van hun diploma in hetzelfde gebouw bij het DaVinci College nog twee jaar 1 dag per week doorstuderen.

In een technische regio met veel werkgelegenheid wil Het Willem een extra impuls geven om te kiezen voor een van de technische afdelingen.  Dat kan in de Bouwtechniek, Elektrotechniek, Installatietechniek, Metaaltechniek, Mobiliteit en Transport op het niveau dat het best bij de leerling (Basis- of Kaderberoepsgerichte Leerweg). Ook in de Theoretische Leerweg kan een techniekprofiel worden gekozen.