Disclaimer

 

Stichting Vrienden van het Vakcollege streeft naar een zorgvuldige controle van de informatie die op deze website staat, zodat de informatie actueel, nauwkeurig, feitelijk juist en dus betrouwbaar is. Ondanks deze aandacht voor de kwaliteit van de inhoud kan Stichting Vrienden van het Vakcollege niet garanderen dat de informatie ten alle tijden noodzakelijk alomvattend, volledig, nauwkeurig of altijd is bijgewerkt.

Stichting Vrienden van het Vakcollege is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Vrienden van het Vakcollege is het niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal en foto’s of andere berichtgeving op enigerlei wijze te verspreiden.

Links die in enige mate onrechtmatig of onwettig zijn of kunnen zijn worden op verzoek van belanghebbende onmiddellijk verwijderd.