In de week voor de herfstvakantie werd op het Gilde Vakcollege Techniek het jaarlijkse schoolexamen Nederlands spreken afgenomen. Net als voorgaande jaren, werd het Gilde bij dit examen geholpen door de leden van de stichting Wetech. In drie dagen tijd schoven zo’n 220 eindexamenleerlingen aan bij één van de vertegenwoordigers van de Wetech-bedrijven, voor een sollicitatiegesprek.

Stichting Wetech is een officiële opleidingspartner van het Gilde. Met de vmbo- en mbo-opleidingen vormt het bedrijfsleven één samenwerkingsverband in de vorm van het Vakcollege. Die samenwerking is op vele manieren te zien op het Gilde. Het bedrijfsleven is onderdeel van de structuur van de school, met stageplekken en leerwerkplekken voor de leerlingen. Er is overleg over de vakinhoud, vooral bij de praktijkvakken. Er wordt aan gewerkt om die samenwerking ook uit te breiden naar andere gebieden. Het schoolexamen Nederlands is daar een voorbeeld van.

Met schoolexamens worden vakvaardigheden afgetoetst die verplicht zijn, maar die niet terugkomen in het centrale eindexamen. Bij Nederlands is dat bijvoorbeeld spreken. Voor het schoolexamen moet worden bewezen dat leerlingen een zakelijk gesprek kunnen voeren. Wat is dan beter dan een zakelijk gesprek met een bedrijf, een sollicitatiegesprek.

Door de leerlingen te matchen met Wetech-bedrijven, kunnen zij het sollicitatiegesprek voeren met iemand van een bedrijf waar ze echt zouden willen werken. De leerlingen doen de studierichting bouw, elektro, installatietechniek, metaal, of voertuigen, de bedrijven die zijn uitgekozen voor de gesprekken zijn ook echt werkzaam in die sectoren.

Dat is ook gelijk de meerwaarde van de deelname van de Wetech-bedrijven aan het examen. Echte bedrijven tegenover hen, maken de gesprekken voor de leerlingen direct serieus. Er komt een interactie op gang die de leraar Nederlands alleen niet zou kunnen simuleren: een zakelijk gesprek.

Door de vorm van het sollicitatiegesprek met een echt stage/opleidingsbedrijf, worden leerlingen ook gelijk gestimuleerd om te denken over hun toekomst in het werkveld, en daarover te praten. Daar wordt niet vaak over gepraat op dit niveau – 15, 16 jaar, vmbo – maar het is wel belangrijk. De leerlingen zitten in het examenjaar en moeten kiezen over werk en toekomst – ze moeten daarover nadenken.

In de gesprekken valt vooral op hoe ver ze daar al mee zijn. Leerlingen zien hun technische opleiding serieus als onderdeel van een pad naar de toekomst dat ze hebben uitgestippeld. De deelnemers van de Wetech-bedrijven kunnen hen hierbij adviseren. Dat kan op allerlei terreinen: over werk en opleidingsmogelijkheden bij het Wetech-bedrijf, over de vervolgopleiding die nodig is, maar er is bijvoorbeeld ook een leerling die het bedrijf van zijn vader wil overnemen – toevallig voert hij het gesprek met iemand die net zelf een bedrijf heeft overgenomen en hem kan adviseren.

Er is gekozen voor zoveel mogelijk verschillende bedrijven om mee te doen – groot, klein, met opleidingsmogelijkheden en zonder.

De redenen voor bedrijven om mee te doen, zijn verschillend. Over het algemeen vinden ze het prettig om te helpen op het Gilde. Veel zitten zelf in de opleidingen, en vinden het leuk om ook deze leerlingen te adviseren. Sommigen doen dit al jaren, zien het als een missie.

Bijvangst voor de bedrijven: sommige vinden er ook gelijk personeel. Er zijn functies, bijvoorbeeld in de metaaltechniek en de elektro, waarvoor een basisopleiding van het Gilde genoeg is voor een bijbaan, en zo heeft een bedrijf weer de nodige ‘handjes’.

Complexere functies hebben eigen opleidingen, of andere leerwerkplekken waar geïnteresseerde leerlingen zich verder kunnen ontwikkelen.

Wat sowieso overheerst: leuk om te kijken wat die kinderen kunnen, op allerlei terreinen. Het Gilde vraagt het volgend jaar graag weer. Meer informatie over de samenwerking met het onderwijs op www.stichtingwetech.nl, de uitnodiging voor de sollicitatiegesprekken volgt volgend schooljaar via de Wetech-kanalen.

 

Ruud van der Klooster

Docent Nederlands Gilde Vakcollege Techniek