Woensdag 14 juni 2023  heeft Gerard de Gans afscheid genomen als bestuurslid / penningmeester van Stichting Wetech. Gerard heeft zich maar liefst 13 jaar ingezet voor een goede aansluiting van het onderwijs op het bedrijfsleven. Uiteraard is hij hartelijk bedankt voor zijn inzet en betrokkenheid en in het zonnetje gezet door Krijn Redert, Blijenberg Jan (voorzitter), Jan van Wingerden (secretaris), Rokus Vlot (penningmeester), Rianne Duijzer-de Vlaam, Bram Inpijn, Chris van Wijk, Dick Hoogendoorn, Arie van Vuuren en Wilma Yard - van der Stelt.