Op dinsdag 18 februari jl. vond er een bijzondere gebeurtenis plaats bij Gilde Vakcollege Techniek; het 200e lid van de bedrijvenkring Stichting Wetech werd verwelkomd.In Nederland zijn er verschillende bedrijvenkringen die verbonden aan scholen, maar niet één heeft de omvang van Wetech. De aangesloten bedrijven, gemeenteraad van Gorinchem en wethouders van Gorinchem en de omliggende gemeenten, werden uitgenodigd om dit tijdens een feestelijke bijeenkomst te vieren.

Dick Hoogendoorn, voorzitter van Stichting Wetech opende de bijeenkomst. Hij benadrukte hoe trots de stichting en de school zijn op de bijzondere samenwerking. De bedrijvenkring denkt mee over de toekomst van het onderwijs, biedt stageplaatsen aan leerlingen én faciliteert het onderwijs zoals dat op het Gilde Vakcollege Techniek wordt gegeven in de meest praktische zin van het woord onder andere door het verschaffen van materialen en machines. “Een school als het Gilde is essentieel voor het aanbod van technische werknemers in deze regio,” benadrukt Hoogendoorn. “Uit onderzoek blijkt dat wanneer het Gilde het niet goed zou doen, de bedrijven in en rond Gorinchem dat direct zouden voelen.” Naast trots bestaan er dus ook de nodige zorgen. De school heeft al een aantal jaar een ruimtegebrek en kan momenteel niet zo hard groeien als eigenlijk nodig is.

Na de toespraak van Hoogendoorn werd het tweehonderdste lid van Stichting Wetech in het zonnetje gezet. De eer viel te beurt aan Hakkers BV uit Werkendam. Mathilde Hakkers sprak namens Hakkers BV over het belang van de samenwerking tussen de bedrijven en de school en over hoe broodnodig jonge, technische talenten zijn om de bedrijven in de regio te blijven voeden. Daarnaast onderstreepte zij hoe belangrijk het is dat het Gilde kan blijven groeien: “Als het Gilde zou krimpen, vrees ik dat bedrijven en daardoor onze maatschappij grote problemen gaan ondervinden.” Het is niet zonder reden dat Hakkers dit probleem aansnijdt. Het Gilde Vakcollege Techniek kampt meer en meer met ruimtegebrek en ondervindt hinder van de staat van het huidige schoolgebouw. Om kwalitatief goed technisch onderwijs te kunnen blijven waarborgen, is het dus urgent dat het huisvestingsprobleem van de school wordt aangepakt.

De bijeenkomst eindigde met de nieuwe ontwikkelingen die momenteel spelen op het Gilde Vakcollege Techniek. De Techniekhavo en de nieuwe doorlopende leerlijn Maritiem zijn beide goede voorbeelden van de vruchtbare samenwerking tussen de school en het bedrijfsleven. Ook lichtte, Krijn Redert, directeur van het Gilde Vakcollege Techniek, toe wat de onlangs toegekende subsidie Sterk Techniek Onderwijs van bijna 10 miljoen voor de regio en het Gilde betekent. Hij benadrukte dat een deel van de gelden Sterk Techniek wordt besteed aan de mogelijke nieuwbouw en dat deze subsidie voor 31 december 2023 besteed moet zijn. In samenwerking met de gemeente is hiervoor een tijdpad opgesteld. De middag werd afgesloten met een toost op nog heel veel jaren een mooie samenwerking tussen stichting Wetech en het Gilde Vakcollege Techniek.