De stagemarkt wordt georganiseerd op donderdag 21 november a.s. 
Alle leden hebben hiervoor een uitnodiging via de mail verkregen met instructies voor aanmelding.

De stagedata van Gilde Vakcollege Techniek zijn voor cursusjaar 2019 - 2020:

Leerjaar 4:
Maandag 25 november 2019 - vrijdag 6 december 2019
Maandag 2 maart 2020 - vrijdag 13 maart 2020

Leerjaar 3:
Maandag 30 maart 2020 - vrijdag 17 april 2020
Maandag 15 juni 2020 - vrijdag 3 juli 2020
(incl. 1 week praktijkexamen BWI/PIE)

Techniekhavo Gilde: maandag 30 maart 2020 tot en met vrijdag 17 april 2020

Techniekhavo Calvijn: 9 gespreide dagen in de periode van 31 maart 2020 tot 3 juli 2020.