Op dinsdag 3 september jl. heeft het bestuur vergaderd bij het Willem van Oranje college in Wijk en Aalburg. Tijdens deze vergadering heeft Rokus Vlot (branche M&T Mobiliteit & Transport), eigenaar van TSS in Schelluinen/Sliedrecht, het voorzitterschap overgedragen aan Dick Hoogendoorn. Rokus heeft destijds in juni 2016 de functie overgenomen van wethouder Harmen Akkerman en een enorme impuls gegeven aan het netwerk voor de Stichting Wetech. Inmiddels telt Wetech 189 leden.

Zijn inzet wordt uiteraard gewaardeerd en Krijn Redert, directeur Gilde Vakcollege Techniek, bedankt hem hartelijk voor zijn werk en betrokkenheid.

Bij Wetech is er bewust gekozen voor een roulerend voorzitterschap om iedere branche de kans te geven zich extra te profileren. Dick Hoogendoorn, eigenaar van Hoogendoorn MBI zal zijn branche (BWI Bouwen, Wonen en Interieur) vertegenwoordigen en ziet met vertrouwen de voorzittersrol binnen het bestuur tegemoet.