Vanaf augustus 2018 is er in het BBL-traject op het Gilde Vakcollege Techniek een nieuwe opleiding gestart. Dit is de opleiding chauffeur goederenvervoer niveau 2. Deze opleiding is tot stand gekomen in samenwerking met ROC Rivor en de bedrijvenkring Wetech die aan het Gilde Vakcollege Techniek is verbonden. De transportbedrijven in de regio zijn dringend op zoek naar chauffeurs en vanuit die vraag is er contact gezocht met het Gilde Vakcollege Techniek. Na een korte verkenning met alle betrokkenen is er enthousiast gestart met deze nieuwe opleiding. De eerste groep leerlingen volgt nu deze opleiding en wordt hierin ondersteund door rijschool Wierks uit Dordrecht. Alle leerlingen werken momenteel 4 dagen in een transportbedrijf en komen 1 dag per week naar school voor de ondersteunende theorie. Het doel is om deze leerlingen voor te bereiden op het halen van hun rijbewijs B, maar ook richting hun toekomstige beroep met rijbewijs C-E incl. Code 95.

De vakdocent en de leerlingen hebben van de week een bezoek gebracht aan rijschool Wierks, waar ze is uitgelegd wat er op het gebied van examinering van ze verwacht wordt, maar ook hoe belangrijk ze zijn om Nederland in beweging te houden. Ook de nieuwste techniek op het gebied van vrachtauto’s werd besproken. Zo werden deze toekomstige chauffeurs op de hoogte gebracht van de eerste vrachtauto’s zonder buitenspiegels, waarvan het zicht volledig door camera’s wordt geprojecteerd. Onze leerlingen kwamen enthousiast terug van dit bezoek. Een middag die zeker voor herhaling vatbaar is. Op de Open Dag van het Gilde Vakcollege Techniek, die op 23 januari a.s. wordt gehouden, is er altijd ruimte om even met de vakdocent bij te praten over deze nieuwe opleiding.