Burgemeesters en wethouders van Gorinchem zetten een 1 miljoen euro opzij voor de uitbreiding en vernieuwing van Het Gilde Vakcollege Techniek.

Onderwijsstichting CVO-AV Alblasserwaard-Vijfheerenlanden krijgt tot volgend jaar de tijd om haar deel van de financiering rond te krijgen.

Dat blijkt uit een brief van het college van burgemeester en wethouders aan de Gorcumse raad. Eigenlijk zou vandaag het definitieve uitbreidings- en vernieuwingsplan voor Het Gilde Vakcollege Techniek in de raad worden besproken. ,,Maar dit lukt niet omdat het bestuur van de school de co-financiering nog niet rond heeft'', melden burgemeester en wethouders.

Toch willen zij bij voorbaat de 1 miljoen euro reserveren die vanuit de gemeente wordt betaald. ,,De principe-uitspraak om bij te dragen aan de kosten zijn mede bedoeld als een impuls voor de andere partijen waarmee Het Gilde in gesprek is over co-fnanciering.''

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de provincie Zuid-Holland zijn gesprekspartners, evenals de Arbeidsmarktregio Gorinchem en het bedrijfsleven.

Die laatste gesprekspartner is een belangrijke omdat deze in het verleden al heeft aangegeven te vrezen voor de toekomst. Er worden steeds minder leerlingen opgeleid in technische vakken. Het Gilde Vakcollege Techniek heeft daarentegen de laatste jaren te maken gehad met groeiende leerlingaantallen. Dat is een van de redenen voor de uitbreidingsplannen.

Maar ook de onderwijsvernieuwing die op Het Gilde in gang is gezet, vraagt om aanpassingen aan het schoolgebouw. De vmbo-opleiding van de school werkt nauw samen met een ROC waar onderwijs op mbo-niveau wordt gegeven. Die samenwerking was zelfs reden voor onderwijsministers Arie Slob en Ingrid van Engelshoven om in november vorig jaar op Het Gilde een kijkje te komen nemen.

Met het uitbreidings- en vernieuwingsplan is een bedrag van zeker 3 miljoen euro gemoeid. Het college van burgemeester en wethouders van Gorinchem heeft er alle vertrouwen in dat de stichting CVO Alblasserwaard-Vijfheerenlanden de financiën rond krijgt. Het wil de stichting in elk geval tot 31 december 2019 de tijd geven om dit voor elkaar te krijgen.