VNO-NCW AV

Bezoek onze website » www.vno-ncwwest.nl | 070-3490810 | av@vno-ncwwest.nl


Wij zijn onderdeel van de landelijke werkgeversorganisatie VNO-NCW. We vertegenwoordigen de ondernemers en werkgevers in arbeidsmarktregio’s, in besturen , commissies en in contacten met overheden. We lobbyen bij de diverse overheden voor alle facetten van het werkgevers- en ondernemersschap,. We organiseren netwerkbijeenkomsten over relevante onderwerpen over ondernemersschap, bereikbaarheid, de relatie ondernemers en onderwijs enz. VNO-NCW AV organiseert specifiek het netwerk Ecorridor A15 in het kader van Groene Groeiers.Contactgegevens

Bezuidenhoutseweg 12
2594 AV DEN HAAG
070-3490810
av@vno-ncwwest.nl
www.vno-ncwwest.nl