Secretariaat
Stichting Bedrijvenkring van het Gilde Vakcollege Techniek
Gildenweg 4
4204 GH GORINCHEM
Tel nr: 0183-632288
Kamer van Koophandel nr.: 53931688
Rekeningnr. NL67 RABO 0166.9254.70
Wilma van der Stelt
Contactpersoon
Mevr. W.J. van der Stelt
info@vakcollegia.nl
www.vakcollegia.nl